Republika Hrvatska predala je 16. veljače 2021. godine Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) isprave o svom pristupanju dvama važnim međunarodnim instrumentima –  Hongkonškoj konvenciji i Sporazumu iz Cape Towna.

Pristupanjem Konvenciji iz Hong Konga, Hrvatska postaje 16. država stranka Konvencije IMO-a koja se odnosi na sigurno i ekološki prihvatljivo recikliranje brodova.

Hongkonškom konvencijom obuhvaćen je dizajn, izgradnja, rad i održavanje brodova, kao i priprema za njihovo recikliranje kako bi se ono odvilo na siguran i ekološki prihvatljiv način bez ugrožavanja sigurnosti i operativne učinkovitosti brodova. Brodovi koji se šalju na recikliranje, prema Konvenciji, moraju imati popis opasnih materijala, posebno za svaki brod, a brodogradilišta u kojima se obavlja recikliranje moraju dostaviti Plan za recikliranje brodova koji određuje način na koji će se brod reciklirati, ovisno o pojedinostima i inventaru samog broda.

Uz Republiku Hrvatsku, stranke ove Konvencije su Belgija, Kongo, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Gana, Indija, Japan, Malta, Nizozemska, Norveška, Panama, Srbija i Turska te zajedno čine oko 29,58% bruto tonaže svjetske trgovačke flote.

Nadalje, Hrvatska je postala i 15. država stranka Sporazuma iz Cape Towna. Sporazum o sigurnosti ribarskih brodova trenutno ima 15 država stranaka, a stupa na snagu nakon što najmanje 22 države sa ukupno 3600 ribarskih brodova izraze svoju suglasnost da njime budu vezane.

Tekst Sporazuma sadrži obvezujuće mjere za sigurnost plovidbe ribarskih brodova  duljine veće od 24 metra na način da uređuje glavne odrednice sigurnosti plovidbe takvih plovila kao što su stabilitet, sposobnost za plovidbu, strojevi i električne instalacije, sredstva za spašavanje, komunikacijska oprema, protupožarna zaštita i konstrukcija brodova. 

Izvor: MMPI

Leave a Reply