Hrvatske autoceste pokrenule su postupak javne nabave za Studiju izvodljivosti, Studiju utjecaja na okoliš i Lokacijsku dozvolu za autocestu Čvor Metković – Osojnik. Vrijednost nabave je 25 milijuna kuna. Time se izvršava zaključak Hrvatske vlade s njene sjednice u Dubrovniku i počinje ostvarivati još jedan strateški projekt ove županije – autocesta do Dubrovnika.

Leave a Reply