Nakon gotovo tri godine pregovora, stalni predstavnici država članica u EU dana 03. ožujka 2021. godine potvrdili su politički dogovor postignut s Europskim parlamentom te odobrili zakonodavne uredbe kojima je uređeno  upravljanje gotovo jednom trećinom sedmogodišnjeg proračuna EU-a (preko 330 milijardi EUR) u razdoblju od 2021. do 2027.

Kohezijska politika predviđa višegodišnja ulaganja uglavnom usmjerena na manje razvijene zemlje i regije kako bi se potaknula socijalna, gospodarska i teritorijalna kohezija članica EU-a. Ovim zakonodavnim paketom omogućuje se ublažavanje dugoročnih socijalnih i gospodarskih posljedica pandemije COVID-19 te se pomaže funkcioniranju jedinstvenog tržišta.

Suzakonodavci su usuglasili pet novih ciljeva politike koji odražavaju glavne prioritete EU-a:
 

konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske transformacije i regionalne povezanosti IKT-a

zelenija i otpornija Europa s nisko-ugljičnim prijelazom prema nula-ugljičnom gospodarstvu promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije i upravljanja rizicima te održivog urbanog razvoja

Povezanija Europa jačanjem mobilnosti

Europa s istaknutijom socijalnom i uključivom komponentom provedbe Europskog stupa socijalnih prava

Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja te lokalnih inicijativa

 
Zakonodavni paket za kohezijsku politiku odobren 3. ožujka 20201.:
 

 
Očekuje se da će Europski parlament potvrditi politički sporazum u ožujku te da će, nakon pravno-jezične revizije, nacrti propisa najvjerojatnije stupiti na snagu u lipnju. 

Izvor: DUNEA

Leave a Reply