Još jedan u nizu projekata koji je Općina Vela Luka započela i dovela do kraja, još par detalja i gotovo, a ribarnica u Veloj Luci je dobila potpuno novi izgled.

Javna potpora iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova što iznosi 871.930,00 kn. Ova potpora je sačinjena od doprinosa EU sredstava u visini od 85% što iznosi 741.140,50 kn i sredstva Republike Hrvatske u visini od 15% što iznosi 130.789,50 kn.

Leave a Reply