Sukladno najnovijim trednovima i potrebom za digitalizacijom te smanjenjem tiskanih promotivnih materijala, Turistička zajednica Općine Vela Luka omogućila je svima besplatno korištenje mobilne aplikacije Plaja Beach finder, čija je svrha digitalizacija svih plaža na Jadranu.

U aplikaciji je već vidljivo dio plaža na području Vele Luke sa svim bitnim informacijama na engleskom jeziku. Bitna karakteristika mobilne aplikacije je da se može koristiti u offline modu tj. da se navigacija do plaža može koristiti bez internet signala što će uvelike pomoći svim našim gostima.

Više informacija pogledajte OVDJE.

Leave a Reply