Projekt “Rekonstrukcija lukobrana Puntin – luka Korčula” prvi je projekt kojeg Županijska liučka uprava Korčula realizirala na ovaj način financiranja, u ŽLU Korčula se nadaju da će njegova provedba proteći bez većih problema. Popričali smo s ravanateljom ŽLU Korčula Antom Tvrdeićem gdje nam je kroz razgovor odgovorio na nakoliko pitanja o projektu. U nastavku pročitajte.

Kad su točno započeli radovi i u kojoj su sad fazi te koji su detalji rekonstrukcije i tehničke osobine lukobrana?

Kao što je korčulanska javnost upoznata, stanje lukobrana zadnjih 20-ak godina  je nezadovoljavajuće, vrh lukobrana je utonuo 45 centimetara te je lukobranu usljed višegodišnjeg djelovanja valova i nepovoljnih vjetrovalnih uvjeta prijetilo urušavanje.

Župa nijska liučka uprava je bila svjesna lošeg stanja lukobrana, u travnju 2017. godine angažirana je tvrtka Conex iz Splita koja je  izradila  geomehaničke istražne radove   napravljene su 2 istražne sonde  do15 metara dubine te je ustanovljeno da je lukobran  izrađen na sloju sitnozrnatog pijeska s udjelom fragmenata nasipa, dakle na sloju debljine cca 1,5 metar gdje  zapravo zbog sljeganja ovog sloja dolazi do propadanja tjela lukobrana. Također je ustanovljeno da se čvrsta stjena nalazi negdje na 9m dubine od vrha lukobrana.                                      

Nakon istražnih radova u 2018. godini je izrađen  glavni i izvedbeni projekt. Projektom je planirano poboljšati temeljno tlo lukobrana, postaviti novu zaštitnu školjeru te u dogovoru sa konzervatorima zamjeniti kameno popločenje lukobrana.

Radovi se sastoje od uklanjanja kamenog popločenja, izrada dva reda mlaznoinjektiranih stupnjaka, koji su se oslonili na tvrdu stijenu ispod lukobrana,  usljedili su betonski radovi, postavljanje kamenog popločenja te  izrada nove višeslojne zaštitne školjere. U sklopu projekta predviđeno je i  kompletno uređenje svjetionika.

Građevinska dozvola je ishođena početkom 2019. godine a u srpnju 2019. godine  je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Što ćemo dobit rekonstrukcijom  lukobrana,  zašto je projekt tako važan i na koji način se financira?

S obzirom da je svrha lukobrana Puntin, zaštita zapadne operativne obale od loših vremenskih uvjeta,  sa ciljem osiguranja sigurnog odvijanja prometa  u luci ovaj projekt se uklapao u ciljeve i prioritete Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 te je kao takav i prijavljen na poziv ministarstva te su za spomenuti projekt dodjeljena financijska sredstva. Ukupna vrijednost projekta je iznosi 10.519.750,00 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda 85% što iznosi 8.941.787,50 kuna. Ostatak od 15% je financiran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske te su svi troškovi u potpunisti prihvatljivi.

Jeste li zadovoljni tijekom projekta? je li sve išlo po planu?

Radovi su službeno započeli prije 8 mjeseca, točnije 19.10. 2020. godine  a planirano je da traju oko 1 godine. Planirano je da teži građevinski radovi traju oko 6-8 mjeseci dok će završni kamenoklesarski radovi radovi trajati 2-3 mjeseca. Kao što je javnost mogla vidjet  prvo je odrađeno skidanje kamenog popločenja. Sukladno planu demontaže svaki kamen je označen brojem, zaštićen i odložen u neposrednoj blizini lukobrana. Nakon toga je tvrtka GK grupa krenula u izradu mlaznoinjektiranih stupova, njih 210 ,zapravo se radilo o najsloženijoj fazi projekta a interesantan podatak je da je u izradu stupnjaka utrošeno oko 590 tona betona.

Trenutno su u tijeku i radovi na podmorskom iskopu postojeće kamene školjere. Za tjedan dana očekujemo završetak svih betonskih radova te nam u ova preostala  četiri mjeseca preostaju samo radovi na kamenom popločenju i zaštitnoj višeslojnoj školjeri. U konačnici planirano je da se 80 % oštećenog kamenog popločenja zamjeni novim kamenom te da se u potpunosti postojeća zaštitna školjera zamjeni novom višeslojnom zaštitnom školjerom, a sve sa ciljem da oblik i vizualizacija lukobrana bude vizualno ista kao i prije radova. 

Izvođača radova je  tvrtka Pomgrad Inženjering iz Splita, nadzor građenja radi tvrtka Trames iz Dubrovnika, upravljanje projektom  izvodi tvrtka Growstrategis Strategies iz Zagreba. Što se tiče sudionika na projektu, možemo sa zadovoljstvom potvrditi da je suradnja između svih sudionika u projektu iznimno dobra, imamo redovite tjedne kordinacije gdje se analiziraju sve aktivnosti, rješavaju tekući problemi, prate terminski planovi, prati se i analizira realizacija projekta  te smo mi u lučkoj upravi zadovoljni radom svih sudionika projekta. U konačnici očekujemo da će projekt biti završen i prije planiranog roka. 

Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost Županijske lučke uprave Korčula.

News12.Online Promo

Leave a Reply