coast with rocks and trees near wavy blue wavy ocean

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2021., Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je treće redovno ispitivanje mora na 121 plaži, u periodu od 14. do 26. lipnja 2021. godine.

Uzorci mora na 120 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje („NN“, br. 73/08), od čega je more na 119 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, dok je more na kupalištu Suđurađ na otoku Šipanu ocijenjeno dobrom ocjenom. I u trećem ciklusu ispitivanja more na plaži u Staroj Mokosici ocijenjeno je nezadovoljavajućom ocjenom. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je sukladno odredbama Uredbe obavijestio nadležne inspekcijske službe, inspekciju zaštite okoliša i vodopravnu inspekciju koje su poduzele mjere sukladno zakonskim propisima iz svoje nadležnosti. Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je onečišćenje moguće povezati s izvođenjem radova na izgradnji sustava javne odvodnje na području Stare Mokošice te je zbog zaštite zdravlja kupača postavljena službena oznaka zabrane kupanja. Sukladno odredbi članka 28. Uredbe, ako dva uzastopna analizirana uzorka budu ocijenjena ocjenom ”zadovoljavajuće”, ”dobro” ili ”izvrsno”, inspektor će izdati odobrenje za uklanjanje službene oznake zabrane kupanja.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google Maps podlogama, kao i popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

Leave a Reply