Predstavnici općine Pagégia i sveučilišta Vytautas Magnus iz Litve razmijenili su s predstavnicima Dubrovačko-neretvanske županije iskustva dobre prakse u uključenju građana u proces donošenja odluka kao i primjene principa demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini. Na sastanku se razgovaralo o ulozi vijeća mladih, organizaciji civilnog društva te mogućnostima suradnje jedinica lokalne samouprave Litve i Hrvatske kroz EU projekte na području javnog i privatnog sektora, poduzetništva i turizma. Sastanku su se putem Zoom-a pridružili i predstavnici općine Sovetsk iz ruske Kaljingradske oblasti s kojom općina Pagégiai surađuje na zajedničkom projektu iz programa INTERREG. Litva je najveća baltička država s 2.8 milijuna stanovnika. Članica je NATO-a, Europske unije kao i eurozone.

Leave a Reply