Photo by: http://www.instagram.com/materimac

Nakon što se tamo oženio ove godine, Mate Rimac ponovno je posjetio Livno zbog konferencije na kojoj su predstavljene mnoge inovacije. Riječ je o četvrtoj poslovnoj konferenciji u organizaciji Tehnološkog parka Linnovate. Tamo je Rimac izjavio kako neće stati dok Livno ne bude kao prije.

Među panelima predstavljeni su i start up-ovi koji se zadnju godinu razvijaju u Linnovateu. Riječ je uglavnom o turističkom sektoru.

Leave a Reply