Foto: MUP

Novootvoreni granični prijelaz zadovoljava visoke schengenske standarde!

Danas je u promet pušten novi granični prijelaz Svilaj (sa strane Republike Hrvatske) – Donji Svilaj (sa strane Bosne i Hercegovine). Radovi na izgradnji graničnog prijelaza, mosta i pristupnih cesta s hrvatske strane završeni su još u prvoj polovini 2020. godine, a nakon završetka radova na strani Bosne i Hercegovine, u rujnu ove godine stekli su se uvjeti za puštanje u promet. Radi se o modernom graničnom prijelazu s ukupno deset ulazno/izlaznih prometnih traka za putnički promet te četiri prometne trake za teretni promet, koji infrastrukturno zadovoljava visoke schengenske standarde.

Navedeno otvorenje, od iznimne je važnosti za hrvatske i  građane Bosne i Hercegovine s obje strane rijeke Save te predstavlja značajan doprinos jačanju prekogranične i prometne povezanosti dviju susjednih zemalja.

Granični prijelaz nalazi se na strateški važnom međunarodnom pravcu, odnosno paneuropskom cestovnom koridoru VC koji povezuje Budimpeštu preko Osijeka i Sarajeva i u konačnici važnom hrvatskom lukom, lukom Ploče. Time će se dodatno ojačati i prometna povezanost zemalja sjevera Europe s Jadranom, kao i zemljama jugoistočne Europe, a predstavlja i važan segment cestovnog prometnog pravca u istočnom dijelu Hrvatske.

Dodatno, otvaranjem navedenog graničnog prijelaza, rasteretit će se susjedni granični prijelazi, prvenstveno Slavonski Šamac i Slavonski Brod koji se nalazi gotovo u samom središtu grada što bi trebalo poboljšati i kvalitetu života stanovnika Slavonskog Broda i djelomično riješiti prometne gužve u ljetnim mjesecima.

U početku će granični prijelaz biti namijenjen samo za promet putnika, a kada se steknu uvjeti za prekogranični promet roba na BiH strani, biti će otvoren i za robni promet.

Foto: MUP

Leave a Reply