Ministarstvo poljoprivrede je u srijedu, 6. listopada 2021. godine, uputilo u postupak
elektronskog savjetovanja s javnošću Program potpore primarnim poljoprivrednim
proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom
Covid-19, kojim će se pružiti financijska pomoć stočarima uslijed usporavanja ili
potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom te tržišnim
poremećajima. Ukupna vrijednost programa iznosi 163,5 milijuna kuna, a sredstva su u
cijelosti osigurana iz Državnog proračuna.
 
Potpora u sektoru govedarstva se odnosi na primarne proizvođače mlijeka za koje je
osigurano 40 milijuna kuna, isti iznos je predviđen za uzgajivače tovne junadi, dok je u
sektoru svinjogojstva osigurano 60 milijuna kuna, po 30 milijuna kuna za uzgajivače krmača i
za proizvođače tovnih svinja. Uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele namijenjen je iznos
od 7,5 milijuna kuna, dok je za ovčarstvo i kozarstvo osigurano 5 milijuna kuna te 3 milijuna
kuna za konjogojstvo. U sektoru peradarstva za proizvodnju konzumnih jaja predviđena je
potpora u iznosu 3 milijuna kuna, kao i 5 milijuna kuna za proizvodnju mesa peradi.
 
Cilj potpore je sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava
i očuvati razinu primarne proizvodnje prije koronakrize, čime će se zadržati radna mjesta i
proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju te spriječiti poremećaj u lancu
opskrbe hranom. 
 
Osim provođenja redovnih mjera potpore, od početka izbijanja pandemije bolesti COVID-19
Ministarstvo je donijelo niz programa potpore, između ostalih i sektoru stočarstva, ukupne
vrijednosti gotovo 450 milijuna kuna. Također, zahvaljujući dugotrajnim i uspješnim
pregovorima s Europskom komisijom, povećana su sredstva za dobrobit životinja za 130
milijuna kuna odnosno na 220 milijuna kuna, a uvedena je i nova vrsta potpora kojom se
potiče korištenje stajskog gnoja, pri čemu je jako važno za hrvatske stočare da će nove i
uvećane potpore biti isplaćene za ovu proizvodnu godinu.
 
E-savjetovanje je dostupno do 13. listopada 2021. godine na poveznici.

Leave a Reply