Za projekt: „Izgradnja i opremanje sortirnice Kalvarija“ Gradu Malom Lošinju su dodijeljena bespovratna financijska sredstva u iznosu od 10,6 milijuna kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni programa Konkurentnost i kohezija od 13,3 milijuna ukupne visine investicije.  Uz Grad Mali Lošinj, ugovor o sufinanciranju  potpisali su i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izgradnja sortirnice jedna je od šest faza sanacije odlagališta Kalvarija, a prije nje dovršene su, odnosno izgrađene još tri faze: ulazno – izlazna zona, reciklažno dvorište, pretovarna stanica, dok je izgradnja Kompostane u fazi prijave projekta, a konačna sanacija i zatvaranje odlagališta u postupku izvlaštenja. Projektom izgradnje sortirnice predviđena je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike, stakla i drugih materijala, što uključuje aktivnosti građenja i opremanja sortirnice, usluge nadzora te aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta. Osnovno i nužno sortiranje odvojeno prikupljenih komponenti otpada obavljat će se u sortirnici, dok će se adekvatnom prešom postići maksimalno iskorištavanje teretnih vozila prilikom odvoza sortiranog i baliranog otpada s otoka.

Prije sortirnice, izgrađeno je i reciklažno dvorište za koje je Fond osigurao 3 milijuna bespovratnih sredstava, dok je cijela izgradnja iznosila ukupno 3,5 milijuna kuna. Njome je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada te njegovo privremeno skladištenje kako bi se isti mogao pripremiti za ponovnu upotrebu, odnosno recikliranje ili predaju specijaliziranim tvrtkama za obradu specifičnih vrsta otpada. Također, uz sortirnicu i uređenu ulazno izlaznu zonu, Mali Lošinj ima izgrađenu i pretovarnu stanicu u kojoj se vrši prihvat, privremeno skladištenje, priprema i pretovar otpada namijenjenog transportu prema županijskom centru za gospodarenje otpadom. Glavni razlog za korištenje pretovarnih stanica je smanjenje troškova prijevoza otpada do županijskog centra za gospodarenje otpadom jer se prevoze kamionima većeg kapaciteta, odnosno prometuju rjeđe što utječe na smanjenje potrošnje goriva i troškove održavanja vozila za skupljanje otpada, ukupni promet, emisije zraka i trošenja cesta.

„Realizacijom ovog projekta, odnosno svakom novom fazom sanacije deponija, korak smo naprijed u odgovornom gospodarenju otpadom. Sustav odvojenog prikupljanja  otpada na području Grada Malog Lošinja je organiziran i razvijen, te se kontinuirano proširuje i unapređuje ulaganjima u infrastrukturu, opremu i edukaciju građana što je donijelo i određene rezultate pa je tako Fond za energetsku učinkovitost nedavno objavio kako je Grad Mali Lošinj po količini odvojeno prikupljenog otpada iznad državnog prosjeka uz gradove Prelog, Čakovec, Koprivnicu, Varaždin, Buzet, Cres i dr.“ Izjavljuje gradonačelnica Ana Kučić.

Izvor: Grad Mali Lošinj

Leave a Reply