Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je u radu videokonferencije: „Savez za suradnju na Sredozemlju – kako višerazinsko upravljanje potiče zelenu tranziciju“ koja je održana u organizaciji 19. Europskog tjedna regija i gradova. Konferencija se bavila konkretnim iskustvima lokalne i regionalne vlasti iz područja udruženja Saveza za suradnju na Sredozemlju kao jedinstvene platforme, kao i primjerima za poboljšanje koordinacije među različitim razinama upravljanja te osiguravanju bolje usklađenosti između strategija i projekata u cilju provedbe zelene tranzicije.

Odgovarajući na pitanja sudionika župan Dobroslavić istakao je: „ Zelena tranzicija i zeleni plan EU-a bit će temelj svih budućih politika EU-a. To nudi priliku za postizanje ciljeva zelenog plana i postizanje klimatske neutralnosti u našim gradovima i regijama. Postizanjem globalnih ciljeva za naše građane stvaramo bolji životni standard, čisti okoliš, čisti zrak, zelenu i sigurnu energiju, životni stil koji je ekološki prihvatljiviji i pogodniji za biološku raznolikost. Taj proces mora biti uključiv i osigurati uključenost svih naših građana. Zelena tranzicija bit će i snažan pokretač gospodarstava naših regija. Mislim da je za sredozemna područja to prilika koju ne smijemo propustiti i da to moramo učiniti sada“.

Savez za suradnju na Sredozemlju kao koalicija euroregija, regija, lokalnih vlasti i gradova, vjeruje da su višerazinsko upravljanje i suradnja na Sredozemlju temeljni pokretači za osiguravanje bolje budućnosti za ljude na Sredozemlju i u Europskoj uniji. Ova konferencija predstavila je primjere višerazinskog upravljanja i inovativnih pristupa poticanju zelene tranzicije. Župan Dobroslavić sudjelovao je kao predsjednik Jadransko-jonske euroregije i veleposlanik Odbora regija u Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.

Leave a Reply