U skladu s procesom pripreme za certifikacije modula i drugih kapaciteta za odgovor u okviru Mehanizma civilne zaštite Europske Unije, operativne snage sustava civilne zaštite sudjeluju na dvije paralelne međunarodne vježbe

Na terenskoj vježbi „VR EU MODEX“ u Italiji u mjestu Passo del Tonale s ciljem jačanja sposobnosti zajedničkog odgovora timova za traganje i spašavanje u planinama sudjeluje 12 osoba kojeg čine pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, dok na terenskoj vježbi „ROMODEX“ koja se održava u Temišvaru u Rumunjskoj, sudjeluje 31 osoba iz redova HGSS-a i djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite s ciljem jačanja sposobnosti zajedničkog odgovora timova za traganje i spašavanje u poplavama.

Obje vježbe se održavaju od 19. do 23. listopada 2021. s ciljem jačanja sposobnosti zajedničkog odgovora timova za traganje i spašavanje na operativnoj i taktičkoj razini te povećanja razine spremnosti i kapaciteta odgovora sustava civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini u slučaju velike nesreće ili katastrofe.
 Dva različita teška scenarija, rušenje hotelskog kompleksa uslijed lavine u Italiji i poplave katastrofalnih posljedica u Rumunjskoj, na dvije paralelne terenske vježbe uz istovremeno osiguravanje dovoljnih operativnih kapaciteta u zemlji dokaz su da su naše operativne snage civilne zaštite svojim kompetencijama, iskustvom i opremom dobro pripremljene za odgovore na velike nesreće i katastrofe. Poseban je izazov za odlazak na takve misije potpuna samodostatnost i samostalnost modula, što znači da zemlje koje primaju međunarodnu pomoć nemaju nikakvih obveza prema modulima koji su pristigli. Cilj takvog pristupa je biti potpora pogođenoj zemlji bez da ih se opterećuje, jer je ionako suočena s događajima koji su izvan njihovih mogućnosti reagiranja. 
 

Velike nesreće i katastrofe ne poznaju granice i ovakva vrsta kompleksnih vježbi značajno doprinosi u jačanju suradnje, koordinacije i operabilnosti timova i modula na razini Mehanizma Unije civilne zaštite.

Leave a Reply