Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava
javnost i zainteresiranu javnost da je u tijeku javna rasprava o Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu „Uređenje obalnog pojasa u naselju Prožurska Luka, otok Mljet“.

Javna rasprava, koja uključuje javni uvid i izlaganje Studije, traje od 7. listopada do 5. studenog 2021. godine. Uvid u Studiju je omogućen u službenim prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju, Zabrežje 2, svakog radnog dana od 9:00 – 12:00 sati. Studija je objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Javno izlaganje o Studiji će biti održano u petak, 22. listopada 2021. godine u 10:00 sati u Domu kulture Zabrežje u Babinom Polju, Zabrežje 47, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida u Studiju ili dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, na adresu Vukovarska 16, Dubrovnik, u roku određenom za javnu raspravu.

Leave a Reply