Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna agencija DUNEA u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku organizirali su izlaganje metodologije, preliminarnih rezultata istraživanja te privremenih zaključaka prethodnog vrednovanja Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine.

Izlaganje je održao Nebojša Stojčić, prorektor za poslovanje na Sveučilištu u Dubrovniku, kao predstavnik nositelja izrade prethodnog vrednovanja. Izlaganju su nazočili predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije i povezanih organizacija, ujedno članovi Odbora za vrednovanje čiji je član i predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te izrađivači plana razvoja kao i predstavnici Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba.

Uloga Dubrovačko-neretvanske županije i Odbora za vrednovanje u ovom procesu je osigurati sukladnost postupka vrednovanja s opisom djelovanja, projektnim zadatkom i planom vrednovanja te olakšati pristup potrebnim informacijama i osigurati kvalitetu vrednovanja. Predmet faznog vrednovanja bile su do sad izrađene komponente Plana razvoja; osnovna analiza stanja, opis razvojnih potreba i potencijala, strateški okvir sa razrađenim razvojnim mjerama i okvir za praćenje i vrednovanje. Sveučilište u Dubrovniku finalizirati će postupak prethodno vrednovanje izradom konačnog izvješća o provedenom vrednovanju, čiji je sažetak sastavni dio Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine.

Leave a Reply