Župan Nikola Dobroslavić predsjedavao je skupštinom Jadransko-jonske euroregije, održanom putem video konferencije. Župan Dobroslavić u svom izlaganju naglasio je važnost uloge prekogranične suradnje, kohezijske politike i dijaloga s institucijama EU-a kao temeljnih smjernica politike Udruge u ostvarivanju ciljeva razvoja Jadransko-jonske regije. Govorio je o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti u reformama u cilju prilagodbe standardima EU-a, u državama u procesu pristupanja EU. Također osvrnuo se na stanje vezano za aktualnu pandemiji, klimatske promjene i izazove u gospodarstvu koje pogađaju sve regije na Jadransko-jonskom prostoru.

Delegati na sjedici usvojili su izvješća o radu, financijska izvješća, izmjene statute kao i program rada Udruge za sljedeću godinu. Župan Dobroslavić trenutno obnaša treći dvogodišnji mandat predsjednika Udruge koja broji 33 članice lokalne i regionalne samouprave u prvom redu ispod razine državne vlasti iz Italije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, Albanije i Grčke.

Leave a Reply