Sjednica Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije održat će se u petak, 5. studenog s početkom u 12 sati u dvorani Studentskog doma u Dubrovniku.

Predložen je sljedeći Dnevni red:

 • Vijećnička pitanja
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju županovog izvješća za prvo polugodište 2021. godine.
 2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije
  za 2021. godinu.
 3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. i
  projekcija za 2022. i 2023.
 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačkoneretvanske županije za 2021.
 5. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za
  ceste Dubrovačko-neretvanske županije.
 6. Prijedlog odluke o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u
  vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije.
 7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz
  proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 23. lipanj – 31. prosinac 2021.
  godine.
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Vladimir Nazor za
  proširenje djelatnosti izvođenjem novog programa obrazovanja.
 9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog prostora jedinice
  dentalne zdravstvene zaštite zaposleniku Doma zdravlja “Dr. Ante Franulović” Vela Luka.
 10. Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti Zdravstvene ustanove Ljekarna Blato.
 11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju podružnice Opće bolnice
  Dubrovnik –Podružnica “Gruda”.
 12. Prijedlog zaključka o donošenju Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe za
  područje naselja Čara, otok Korčula.
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika)
  ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene
  ustanove za područje Dubrovačko-neretvanske županije.
 14. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske
  županije.
 15. Prijedlog rješenja o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije.
 16. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Dubrovačko-neretvanske županije.
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju
  Dubrovačko-neretvanske županije.
 18. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i drugih
  oblika ovisnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
 19. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačkoneretvanske županije.
 20. Prijedlog odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske
  županije.
 21. Prijedlog rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih
  Dubrovačko-neretvanske županije.
 22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave
  Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja.
 23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja.
 24. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom
  dobru za gospodarsko korištenje plaže u uvali Žrnovska banja, Grad Korčula, luke posebne
  namjene – privezišta u uvali Skrivena luka, otok Lastovo, Općina Lastovo; luke posebne
  namjene – privezišta u mjestu Kučištu, Općina Orebić te luke posebne namjene – luke
  nautičkog turizma – marine u uvali Lučica, Općina Blato, otok Korčula.
 25. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom dobru u
  svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na
  lokaciji H1-Škoj, Općina Slivno.
 26. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
  korištenje pomorskog dobra – luke posebne namjene – privezište u uvali Skrivena luka,
  otok Lastovo, Općina Lastovo.
 27. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
  korištenje pomorskog dobra – luke posebne namjene – privezište u mjestu Kučište, općina
  Orebić
 28. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
  korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine u uvali Lučica, Općina
  Blato, otok Korčula
 29. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog
  dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji H1-Škoj, Općina Slivno
 30. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u
  svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na
  području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 1013.
 31. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u
  svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na
  području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polja 1014 i 1015
 32. Prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponude za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u
  svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na
  području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 1016.
 33. Prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za
  gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra „gradske“ plaže u Cavtatu, Općina
  Konavle.
 34. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
  korištenje dijela pomorskog dobra – plaža u uvali Žrnovska banja, Grad Korčula.
 35. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/37.
 36. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/38.
 37. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/39.
 38. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/40.
 39. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/42.
 40. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/43.
 41. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/45.
 42. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/46.
 43. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/47.
 44. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/49.
 45. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/51.
 46. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/53.
 47. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/54.
 48. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/58.
 49. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/60.
 50. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/61.

Leave a Reply