Portal Načelnik.hr dodijelio je posebno priznanje Općini Vela Luka za izniman doprinos u području izdvajanja za zaštitu okoliša, zbog kojeg se nalazi među 10 najboljih hrvatskih općina po analizi proračuna.

Saniran deponij, izgrađeno reciklažno dvorište, nabavljeno komunalno vozilo za sakupljanje krupnog i rasutog otpada, nabavljeni spremnici i kante za odvojeno prikupljanje otpada, razne radionice za sve dobne uzraste, ishođene građevinske dozvole za Sekundarnu mrežu kanalizacije i radovi na širenju kanalizacijskih priključaka, donesena Zajednička strategija za prilagodbu klimatskim promjenama u obalnim područjima niz su značajnijih projekata iz domene gospodarenja otpadom i zaštite okoliša realizirani u prethodnom periodu.

Nedavno: nabavljeno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirano sredstvima EU.

U tijeku: nabava višenamjenskog plovila za smanjenje i zaštitu onečišćenja mora, kao i nabava te čipiranje spremnika za miješani komunalni otpad kojim bi u potpunosti uveli sakupljanje s kućnog praga ondje gdje je to moguće, što je pravedniji i efikasniji sustav.

Svi zajedno, a posebno kao pojedinci, možemo napraviti puno više ukoliko se odgovorno ponašamo prema okolišu i prirodi oko nas.

Leave a Reply