Projekt izgradnja “Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka” će riješiti prometne gužve, ugroženu prometnu sigurnost, prekapacitiranost trajekta, što je bitno za gospodarski razvoj i kvalitetu života na otoku. Izgradit će se 3 veza za javni promet s potrebnim pratećim parkirališnim prostorom, koji će biti dostupan za korisnike luke bez naplate i putevi za slijepe i slabovidne osobe.

Cilj projekta je, premještanjem luke iz centra Vela Luke u novi pomorsko-putnički terminal na prostoru ispred bivše tvornice “Jadranka”, povećati kapacitet u obalnom linijskom prometu, što će lokalnom stanovništvu omogućiti bolju dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga tijekom cijele godine. Projektom se planira poboljšanje povezanosti za stanovnike otoka javnim prijevozom u kontekstu obavljanja svakodnevnih poslova (poboljšan pristup radnom mjestu, obrazovanju, medicinskoj skrbi i drugim javnim uslugama).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 111.232.917,60 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 90.813.774,96 kuna, što je i iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava za projekt (postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga iznosi 100%).

Photo: Županijska lučka uprava Vela Luka / Zoran Ivanković

Leave a Reply