Regionalna agencija DUNEA u sklopu projekta WINTER MED organizirala je radionice na otocima Korčuli i Mljetu, a održane su 15. veljače u mjestu Babino Polje, te 16. veljače u gradu Korčuli i u mjestu Vela Luka.

Na radionici su predstavnice Regionalne agencije DUNEA prezentirale projekt, istaknule svrhu, ciljeve i važnost njegovog provođenja i benefite koje suradnja na ovom projektu donosi. Predstavnice Ask Atelijera su izložile Stručnu studiju integralne zaštite i revitalizacije povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta, koja se izrađuje u sklopu projekta WINTER MED, također na radionicama su sudjelovali i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije koji će rezultate projekta uvrstiti u prostorne planove, te dati smjernice za obnovu i gradnju unutar krajolika koji su prepoznati kao kulturno dobro, ali nisu na popisu zaštićenih dobara Ministarstva zaduženog za kulturu.

Uz navedeno svrha radionica je i podizanje svijesti o vrijednosti očuvanih kulturno-povijesnih cjelina i očuvane povijesne i tradicijske arhitekture kao i naslijeđenih kulturnih krajolika, te potrebi kvalitetne obnove i gradnje u duhu tradicije i njihovom značaju za gospodarstvo i održivi turizam.

Drugog dana radionica, na otoku Korčuli, kustosica Gradskog muzeja Korčula Sani Sardelić je javnost upoznala s dijelom kulturne i graditeljske baštine otoka Korčule, te važnosti očuvanja iste za razvoj održivog turizma. Tijekom svog izlaganja je razloge zbog kojih se provodi WINTER MED, ali i slični projekti sažela citatom muzeologa i povijesničara umjetnosti Ive Maroevića: „Resursi primorskih i dalmatinskih otoka gotovo su neograničeni, kad bi se uspjelo razvitak otoka usmjeriti prema održivom razvoju u kojem bi prirodni resursi kulturnog i kultiviranog krajolika, povezani s ljudskim nastambama i njihovim grupacijama od zaselaka do sela, omogućili doživljaj i interpretaciju života u krajoliku, a time i turističku eksploataciju vrlo usmjerenog i ograničenog tipa, ali vrhunskog doživljaja.“

Nakon svake od radionica uslijedio je dijalog s lokalnim stanovništvom tijekom kojeg su razmijenjene mnoge vrijedne informacije koje će biti moguće ugraditi u provedbu ovog, ali i drugih projektata.

Podsjetimo, projekt WINTER MED koji je financiran iz programa Interreg Mediteran 2014.-2020., okuplja šest mediteranskih otočnih područja s ciljem pronalaska rješenja zajedničkog problema: visoke turističke sezonalnosti i prekomjerne eksploatacije prirodnih resursa, odgovarajući na potrebu da se veća pozornost posveti otočnim područjima i potakne njihova suradnja oko zajedničkih izazova. Također, projekt pruža inovativna rješenja za povećanje otpornosti turističkog sektora i obvezuje se na njegovu diverzifikaciju, kroz izradu WINTER MED transnacionalne strategije. Nositelj projekta je Udruženje toskanskih regija, a Regionalna agencija DUNEA jedan je od devet projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta WINTER MED je 2 milijuna i 650 tisuća eura, a 85% bespovratnih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Leave a Reply